Aktuella projekt

Verksamhetsutveckling

TEK Kompetens driver flera utvecklingsprojekt med fokus på att stötta små- och medelstora industri och industrinära tjänsteföretag i Halland. Projektens innehåll bygger på era behov att utveckla era verksamheter inom olika områden. Det vi lär oss i projekten blir sedan nytta för er genom nya utbildningar, nätverk och erbjudanden som baseras på den senaste forskningen och med metoder som ger resultat.

Vår systerorganisation IUC Halland står under TEK Kompetens paraply och fungerar som projektägare eller samverkanspart. IUC Halland är ett utvecklingscentrum som ingår i IUC Sverige, ett nationellt nätverk bestående av regionala utvecklingscentra. IUC Halland jobbar med att stärka utveckling av produkter, produktion och marknader hos företag genom att:

- Utföra behovsanalyser
- Ge förslag på vägar att komma vidare
- Skapa projekt
- Underlätta erfarenhetsutbyte och kompetensförsörjning
- Stödja med att hitta utvecklingsmedel


Projekten finansieras av Tillväxtverket, Region Halland, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden. 


Kreera web&design Logo